top of page

Metode

 

Hvordan arbejder vi?

 

En terapisession varer 50 minutter. Her fortæller du om din situation, og jeg stiller uddybende spørgsmål, støtter dig, når det er svært og udfordrer dig, når du har behov for det. Jeg er interesseret i at få så bredt og nuanceret et billede af dig som overhovedet muligt, så vi har det bedste udgangspunkt for at arbejde sammen. Det betyder, at jeg både vil stille spørgsmål til din situation her og nu, og til din fortid, din familiehistorie og dine rødder i det hele taget. Terapien foregår altid i dit tempo og med respekt for dine grænser.

 

Konkret foregår terapien i trygge og lyse omgivelser. Ved siden af mig er en whiteboardtavle, som jeg undervejs i samtalen tager noter på. Jeg bruger en tavle, da jeg ikke bryder mig om at tage noter på en lille blok, som du ikke kan se, men vægter den åbenhed det giver, at du kan se, hvad jeg hæfter mig ved i samtalen. Ofte kan vi sammen få øje på nye sammenhænge i det du fortæller, når det står sort på hvidt på en tavle. På denne måde bliver tavlen en mindmap over vores samtaler, som vi sammen kan gå tilbage til, når vi skal afslutte og evaluere dit terapiforløb. Jeg tager billeder af tavlen, som opbevares fortroligt, og som du selvfølgelig kan få, hvis du ønsker det.

For at få mest muligt ud af samtalen anbefaler jeg, at du ikke har alt for mange krævende opgaver eller aftaler umiddelbart efter en terapisession. Det er meget almindeligt at føle sig træt og omtumlet efter en samtale og det vil derfor være rart for dig at have ro til at fordøje alle de tanker og følelser som er opstået i løbet af samtalen.

Når du er i et terapiforløb foregår alt under tavshedspligt. Efter den første indledende samtale vurderer vi sammen, om vi har den rette kemi til at fortsætte. Er vi enige om, at vi sammen kan hjælpe dig til at få det bedre, kommer jeg med et udspil til det videre forløb.

bottom of page