top of page

Betingelser for kommunikation og aftaler

 

Her kan du læse om:

  • Betingelser for afbud og ændring af aftaler

  • Persondatarettigheder og personligt samtykke

Betingelser for afbud og ændring af aftaler

Hvis du pga sygdom eller andet bliver nødt til at melde afbud til vores samtale skal dette meddeles senest kl 12.00 dagen før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes med fuld takst. Hvis du er forhindret i at nå frem til vores aftale kan samtalen foregå per telefon. Der takseres som normalt.

Log venligst på mit bookingsystem og anmod om aflysning: 

https://system.easypractice.net/book/tidsbestilling-hos-psykolog-ane-aakerlund

Persondatarettigheder og personligt samtykke

Hvis du henvender dig til mig pr. mail eller sms med spørgsmål som jeg skal besvare modtager jeg personlige data om dig - såsom navn, email og telefonnummer. 

Booker du en samtale hos mig har jeg som autoriseret psykolog pligt til at føre journal over

vores samtaler. Journalen opbevares under tavshedspligt i 5 år efter forløbet er afsluttet og herefter slettes den. 

Persondatarettigheder

Vigtige ting, du skal være opmærksom på:

1) INDSIGTSRET

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du nederst.

2) RET TIL BERIGTIGELSE

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

3) RET TIL INDSIGELSE

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Overførsel af persondata sker udelukkende med dit samtykke

 

Jeg vil indhente skriftligt samtykke hos dig, hvis jeg f.eks. skal:

  • sende en faktura til din arbejdsplads

  • sende faktura til dit forsikringsselskab

  • give en skriftlig eller mundtlig udtalelse til dit forsikringsselskab

  • give en skriftlig eller mundtlig status til din læge

  • skrive en status, aktuel situation eller vurdering til kommunen

Det vil sige​, at du til enhver tid kan forvente, at jeg ikke videregiver oplysninger om dig til en tredjepart, med mindre du ønsker det.

bottom of page