top of page

 

 

 

15 - 20 % af befolkningen er fra fødslen særligt sensitive (på engelsk HSP: Highly Sensitive Person). Det vil sige, at de er udstyret med et særligt modtageligt nervesystem, som betyder, at de sanser, ser, hører og fornemmer flere nuancer i deres omverden end gennemsnittet gør. Hjernescanninger viser, at særligt sensitive mennesker bearbejder de indtryk de får på et dybere plan i nervesystemet end mennesker, som er mindre sensitive. Begrebet særlig sensitivitet er blevet udviklet af den amerikanske psykolog og forsker, Elaine N. Aron. Hun er på baggrund af en omfattende forskning på området kommet frem til, at ca. hvert femte af os er udstyret med et særligt modtageligt nervesystem og at sensitiviteten er biologisk betinget.

Særligt sensitive mennesker er således meget påvirkelige af det der sker omkring dem. De reagerer stærkere på oplevelser i deres ydre verden og tænker mere over dem. De er også mere påvirkede af deres egne tanker og følelser. Særligt sensitive mennesker er ofte meget dybsindige, har et rigt og levende indre liv og en god forestillingsevne. De er intuitive, opmærksomme på det subtile og uhåndgribelige i deres omgivelser og har en veludviklet indlevelsesevne.

 

Hvis du er særligt sensitiv er du derfor beriget med en særlig evne, som gør dig mere modtagelig over for din omverden. Når de fleste mennesker træder ind i et rum, bemærker de måske de andre mennesker og møblerne. Hvis du er særligt sensitiv bemærker du også stemningerne i rummet, forholdet mellem de mennesker, der er til stede, deres forskellige personligheder, hvordan der lugter i rummet, hvordan lydene og lyset er, etc.

 

Dette er både en gave, men kan også være ganske vanskeligt, da det kan gøre dig sårbar over for din omverden. Du har både evnen til at opleve verden meget stærkt, intenst og nuanceret, men du er også ofte i farezonen for at blive overstimuleret, overvældet og stresset af omverdenens mange indtryk. Som særligt sensitiv har du derfor brug for at leve i en god balance med din sensitivitet. Det vil være vigtigt for dig at være tilpas stimuleret i stedet for at leve med for mange stimuli – indre såvel som ydre – i din hverdag. I en verden fyldt med stimuli og mange skift, som de fleste af os lever i, vil særligt sensitive mennesker være ekstra udsat for overstimulering og deraf følgende stress.

 

Den særligt sensitive har en tendens til at sammenligne sig med andre og kan føle sig anderledes og forkert i forhold til mindre sensitive mennesker. Dette kan resultere i, at den særligt sensitive presser sig selv til at være ligesom andre, hvilket kan give selvværdsproblematikker samt føre til overstimulering og stress. Den indre selvkritiske stemme kommer konstant op i én og forstyrrer ens tanker og handlinger i en negativ retning.

 

Psykoterapi for særligt sensitive

Samtaleterapi kan hjælpe dig som særligt sensitiv til at

 

  • lære din sensitivitet at kende

  • acceptere og rumme din særlige sensitivitet

  • at få en dybere forståelse af fordelene ved at være særligt sensitiv, og dyrke disse fordele hver eneste dag

  • håndtere og forebygge overstimulering i din hverdag

  • stole på din intuition

  • opbygge en sund selvværdsfølelse

  • mærke og sætte grænser

  • skabe sunde og dybe relationer til andre mennesker

 

På HSP-foreningens hjemmeside er gengivet en test fra Elaine N Arons bog "Særligt sensitive mennesker", som kan give dig en indikation af, om du er særligt sensitiv. Du kan finde testen her.

 

Jeg er selv medlem af HSP-foreningen i Danmark, der arbejder for at udbrede kendskabet til karaktertrækket. Det holder mig opdateret på den nyeste viden og forskning inden for området. Tjek deres hjemmeside ud her.

 

Særligt sensitiv

bottom of page