"Be yourself; everyone else is alreay taken"

Oscar Wilde

Lavt selvværd

 

- Har du svært ved at sige nej?

- Føler du dig ikke god nok?

- Bliver du ofte misundelig eller jaloux

 

Et lavt selvværd kan vise sig ved, at man er bange for at sige sin mening og har svært ved at sige nej, fordi man er bange for at såre andre. Man sammenligner sig selv med andre og stiller for høje forventninger til sig selv. Nogle gang kan et lavt selvværd komme til udtryk ved, at man konstant overfuser andre og er vred på alt og alle. I bund og grund føler man, at man ikke er ligeså meget værd som andre mennesker. Man har en grundfølelse af ikke at være god nok.

 

Et lavt selvværd kan blandt andet skyldes, at man ikke har fået den rette anerkendelse som barn. Lavt selvværd ses også i forbindelse med andre problematikker som eksempelvis angst, depression og spiseforstyrrelser.

 

Når jeg arbejder med dig omkring dit selvværd undersøger vi sammen, hvor det lave selvværd især kommer til udtryk. Det er nemlig ofte sådan, at det ikke er i alle situationer, at du føler dig mindre værd. Det vil her være interessant at finde ud af, hvad det er der gør, at du i nogle situationer har det rigtig godt med dig selv, mens du i andre situationer ikke tror du kan noget som helst. Hvad er det du tænker og føler og hvordan handler du, når du har det skidt med dig selv? Når vi får identificeret sammenhængen mellem dine tanker, følelser og din adfærd, kan vi nemlig meget bedre ændre denne sammenhæng, og hermed få brudt den onde cirkel, der understøtter dit lave selvværd. Assertionstræning er ofte til stor hjælp. Assertionstræning går ud på at lære at sige sin mening på en sund måde, hvor man tager hensyn til såvel sig selv som andre.